Archive for martie 16th, 2007

martie 16, 2007

Proiectul noului Cod Penal pus în discuţie publică de Monica Macovei, ministrul Justiţiei


CODUL PENAL AL ROMÂNIEI

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL 1 PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.
(2) Nici o persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.

Art. 2 Legalitatea sancţiunilor de drept penal
(1) Legea penală prevede pedepsele care se pot aplica şi măsurile educative care se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă care se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau măsură de siguranţă dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită.

CAPITOLUL 2 APLICAREA LEGII PENALE

Secţiunea 1 Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 Activitatea legii penale
Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

Art. 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

Art. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
(1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una

martie 16, 2007

Dăm securişti Europei

Securilă Mircea Coşea s-a gândit să dea “un plus de valoare” grupului Identitate, Tradiţie, Suveranitate din Parlamentul European, oprindu-şi troşcoleta politică la extremiştii europeni, ăia de le place să ne numească ţigani. Vezi bine, Coşea s-a simţit marginalizat în PNL. Ar fi vrut securistul să fie pupat pe frunte, după ce a minţit că nu a colaborat cu Securitatea…! O căzătură care a comis un fals în declaraţii, curvă cu ifose de virgină…
După înhăitarea lui C.V.Tudor cu indivizii de care am pomenit, fapt ce a făcut posibilă naşterea în P.E. a grupului Identitate, Tradiţie, Suveranitate, Coşea parcă vine să demonstreze că suntem o binecuvântare politică pentru Europa. Pe invers.
Alexandru Petria