Archive for mai 11th, 2007

mai 11, 2007

Demitere cu cântec la Ministerul Justiţiei

Punct de vedere oficial al Ministerului Justiţiei
cu privire la acuzaţiile aduse de fostul şef al Corpului de Control, Paul Dumitriu

1. Paul Dumitriu a fost delegat pe funcţia de director al Corupui de Control al Ministrului Justiţiei, delegare ce a încetat la data de 7 mai 2007;
2. Din aceeaşi dată, 7 mai, a fost delegat pe aceeaşi funcţie procurorul Humulescu Emanuel, detaşat cu acordul procurorului şef, Daniel Morar, de la Departamentul Naţional Anticorupţie pentru a completa echipa de control al MJ;
3. În acest context semnalăm precaritatea actelor de control efectuate sub conducerea domnului Dumitriu;
4. Raportul de control privind activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor efectuat de Paul Dumitriu vine în contradicţie cu raportul de audit al Direcţiei Audit Public Intern.
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE