Către participanţii la Reuniunea Ecumenică de la Sibiu

Autorităţile din România încalcă grav dreptul la libertatea de conştiinţă, gândire şi religie

Către
Înalţii Ierarhi şi Înalţii Reprezentanţi ai bisericilor participante
la Reuniunea Ecumenică Europeană,

Excelenţa Sa, Dl. Jose Manuel Durao Barosso, Preşedintele Comisiei Europene,

Excelenţa Sa, Dl. Traian Băsescu, Preşedintele României

Asociaţia “Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă” care militează pentru separarea statului de biserică şi pentru apărarea libertăţii de conştiinţă, gândire şi religie, salută organizarea, la Sibiu, a celei de-a treia Reuniuni Ecumenice Europene. Considerăm că dialogul interconfesional şi cel dintre biserici şi societatea laică reprezintă calea de urmat pentru realizarea unui climat de toleranţă şi implementarea unor măsuri şi reglementări nediscriminatorii care să facă posibilă convieţuirea comunităţilor şi indivizilor cu credinţe şi convingeri diferite.
În acest context, Asociaţia “Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă” atrage atenţia asupra încălcărilor grave, ample şi sistematice ale libertăţii de conştiinţă, gândire şi religie de către autorităţile de stat din România sau cu largul concurs al acestora.
Aceste grave încălcări ale drepturilor fundamentale afectează deopotrivă atât membrii unor comunităţi religioase cât şi persoane care nu împărtăşesc convingeri religioase ale căror drepturi sunt în egală măsură garantate de Constituţie şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.
Instituţiile statului dovedesc adesea un tratament discriminatoriu faţă de alte culte decât cel ortodox, lucru sancţionat în câteva rânduri chiar de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Această instituţie autonomă a statului român a considerat drept o discriminare prezenţa icoanelor ortodoxe în şcolile publice din România. Un alt caz reprezentativ şi sancţionat de CNCD este alocarea de către municipalitatea Buzău a întregului fond anual de cca 300.000 USD destinat culturii, religiei, sportului şi tineretului exclusiv către Biserica Ortodoxă pentru construcţia de biserici.
Scurgerile masive şi ilegale de fonduri şi proprietăţi publice către Biserica Ortodoxă menite să asigure dominanţa acesteia faţă de alte culte sunt însă rareori aduse în atenţia opiniei publice şi sancţionate de autorităţile statului. Dimpotrivă, de cele mai multe ori acestea sunt cele care comit ilegalităţi pentru a satisface cererile BOR.
În absenţa unor reglementări clare şi a unor informări corecte a elevilor, în unităţile şcolare publice din România se înregistrează cazuri de elevi obligaţi să asiste la ore de religie, ortodoxă, predată în mod confesional. În peste 90% din şcolile publice elevii care aparţin altor confesiuni sau care nu împărtăşesc o credinţă religioasă sunt obligaţi să asiste la slujbe ortodoxe la festivităţile de deschidere a anului şcolar. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, deşi a fost înştiinţat asupra acestui lucru în ultimii ani, refuză să intervină.
Manualele, programa şi nu puţini profesori de religie ortodoxă promovează o viziune intolerantă faţă de alte culte şi credinţe. Sunt incriminate culte neoprotestante sau credinţe necreştine şi nu puţini profesori de religie ortodoxă le spun elevilor lucruri de genul “evreii sunt spurcaţi pentru că l-au omorât pe Isus”. Alteori Diavolul este desenat de profesori pe tablă speriind copiii claselor primare. În şcolile publice, elevilor de clasa I le sunt prezentate în unele manuale ortodoxe “povestiri moralizatoare” în care divinitatea este prezentată ca fiind agresivă şi pedepsind fizic copiii “neascultători”. Sunt prezentate în manuale inclusiv poze în care copiii “pedepsiţi de Dumnezeu” zac în stare de inconştienţă după intervenţia violentă a divinităţii.
Noua lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor a stârnit ample dezbateri şi emoţie întrucât prevederile ei sunt restrictive, contradictorii şi afectează libertatea de exprimare în aceeaşi măsură indispensabilă manifestărilor religioase. Cele două Camere ale Parlamentului nu au acordat atenţia cuvenită acestei legi importante, cu peste 50 de articole. Senatul a adoptat-o tacit, fără dezbateri în plen, iar Camera Deputaţilor a adoptat-o în unanimitate în mai puţin de o oră de dezbateri extrem de superficiale. Organizaţiile neguvernamentale româneşti şi internaţionale care luptă pentru apărarea drepturilor omului propuseseră cca 60 de amendamente la proiectul de lege şi ceruseră chiar retragerea lui în forma neamendată.
Bisericile şi bunurile Bisericii Greco-Catolice din România preluate cu concursul regimului comunist de către Biserica Ortodoxă Română nu au fost retrocedate nici până acum.
Este refuzată, în diferite localităţi, înmormântarea în cimitirul public a persoanelor care aparţin altor comunităţi religioase decât cea ortodoxă.
Asistenţa religioasă în penitenciare, pentru toţi deţinuţii, se desfăşoară sub stricta supraveghere a unui preot ortodox.
Numeroase alte exemple de acest fel arată gravele încălcări ale libertăţii de conştiinţă, gândire şi religie şi fac necesar, o dată în plus, dialogul şi asumarea de către toţi actorii implicaţi a valorilor de toleranţă şi de respectare a drepturilor fundamentale ale fiinţei umane. Aşteptăm ca dezbaterile acestei reuniuni să aducă aportul substanţial la realizarea acestui deziderat.
Contact:
Emil Moise – emfilia@yahoo.com 0747.034.431
Remus Cernea – tualegi.eu@gmail.com 0727.583.594

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: