Dosarul de informator si agent al Securitatii al ex-deputatului pastor baptist Petru Dugulescu

Devoalarea imaginii de agent al Securitatii a fostului deputat PNT-CD, pastorul baptist Petru DUGULESCU din Timisoara, coordonator al Grupului de Reflectie si Rugaciune al Parlamentului Romaniei.
Inedit este si faptul ca in Notele Informative date DSS de catre pastorul Petru Dugulescu acesta marturiseste despre pastorul Iosif Ton, in 1980, ca acesta devenise si el intre timp conciliant si cooperant cu organele Securitatii comuniste din Romania!
DECONSPIRARE SENZATIONALA FACUTA DE CENTRUL DE ISTORIE SI APOLOGETICA DIN ARHIVELE C.N.S.A.S.!

Dugulescu Petru
Dosar Reţea nr. 983/vol.1
Ministerul de Interne
Unitatea 0958 Haţeg
Dosar personal al
Informator „Daniel Ştefan”
Deschis la 30.05.1980 nr. 15.297
Încetat legătura la data de 14.04.1982

f.3
Ministerul de Interne
Sec. Oraş Haţeg
Nr. 29.05.1980

Raport de introducere în reţea în calitate de informator a numitului Dugulescu Petru
Numitul Dugulescu Petru, în baza aprobării Conducerii Profesionale, susnumitul a fost luat în contact de către organele de securitate în scopul atragerii la colaborare şi a influenţării sale pozitive.
Pe parcursul contactării, candidatul a avut o atitudine corectă şi principială şi a fost antrenat la întocmirea de note de convorbiri şi de informări scrise care vizează aspecte de interes pentru organele de securitate. A fost determinat să adopte o poziţie sinceră, sesizînd din proprie iniţiativă probleme din atenţia noastră.
Rezultînd garanţia acceptării colaborării, la data de 28 mai 1980 s-a trecut la recrutarea sa. Recrutarea a fost efectuată de Cpt. Ilioni Petru şi a avut loc la Sediul Securităţii Oraş Haţeg, unde candidatul a fost invitat cu ocazia contactării sale anterioare.
Discuţiile s-au purtat iniţial pe marginea doleaţei candidatului de a pleca la studii teologice în Elveţia şi în excursie în S.U.A., avînd depuse actele în acest sens pentru obţinerea paşaportului.
A fost de acord cu propunerea făcută de a colabora în mod secret şi organizat cu organele de securitate, luîndu-i-se angajament scris în acest sens,…
Avînd în vedere eventuala sa plecare în străinătate i s-a trasat sarcina de a ne informa despre intenţiile unor persoane care cunosc despre aceasta şi vor intenţiona de a-i solicita unele comisioane pentru exterior, scrisori, colete, alte materiale.
A rămas stabilit ca după obţinerea paşaportului să fie realizată o nouă întîlnire, ocazie cu care i se va face o pregătire contrainformativă.
Şi-a ales numele conspirativ „Daniel Ştefan” sub care va avea loc această colaborare şi a furnizat 1 notă informativă despre emisarul baptist D.J.H.
f.4
Ministerul de Interne
Insp. Hunedoara
Securitatea oraş Haţeg
Nr. 25.05.1980
Raport – cu propunere de recrutare în calitate de informator a numitului Dugulescu Petru
I. Necesitatea şi scopul recrutării
În scopul asigurării unei supravegheri informative calitativ superioară în rîndul elementelor care fac parte din cultul baptist în Oraşul Haţeg şi împrejurimi, a cunoaşterii în timp util a oricăror acţiuni de natură ostilă întreprinse sub masca cultului, precum şi a activităţii desfăşurate de diverşi emisari cultici din străinătate care ne vizitează zona, cu reale posibilităţi în rîndul cultului. … S-a remarcat, de la repartizarea sa în zona Haţeg, ca un deservent activ al cultului baptist, bine pregătit, cu [f.5]calităţi oratorice şi influenţă în rîndul membrilor cultului baptist, inclusiv în rîndul intelectualităţii, cu tendinţe anarhice, chiar ignorînd unele indicaţii şi orientări cultice superioare, afirmîndu-se totodată ca un discipol al ideilor cultice propovăduite de Ţon Iosif, încercînd cu insistenţă recunoaşterea sa măcar zonală, ca şef ideologic al cultului baptist…
…la data de 15.04.1977 susnumitul a fost avertizat de către organele de securitate în scopul sistării activităţilor sale de nuanţă ostilă pe linia cultului baptist, dată de la care susnumitul a înţeles şi s-a angajat pentru adoptarea unei poziţii principiale şi corecte…
f.6
III CALITĂŢI PERSONALE ŞI POSIBILITĂŢI DE INFORMARE ALE CANDIDATULUI
Absolvent de liceu şi al seminarului teologic baptist candidatul are cunoştinţe de cultură generală şi în special de doctrină religioasă. Inteligent, cu spirit de sesizare, bun orator, ambiţios şi arogant, are tendinţe recalcitrante şi ironice în argumentare şi susţinerea unor idei proprii.
Nu este fanatic în interpretarea dogmelor religioase acceptînd în gîndire şi raţionamentul său procese şi fenomene materialist-dialectice.
Sociabil, ştie să se impună în faţa credincioşilor cîştigînd uşor încredere…
Se află în relaţii apropiate şi are bune posibilităţi de informare pe lîngă Ţon Iosif din atenţia organelor de securitate şi Olah Liviu, pastor baptist, stabilit în S.U.A.
f.9
Ministerul de interne
Insp. Jud. Haţeg
Nr. 00141.278/26.04.1979
Raport privind contactarea numitului Dugulescu Petru
f.9 verso …în legătură cu Ţon Iosif a relatat că nu a mai fost vizitat de acesta de la sărbătorile crăciunului 1978 şi că acesta în prezent se bucură de libertate deplină şi se află în relaţii bune cu toate organele, inclusiv cu M.I. stîndu-se de vorbă cu el de către cineva din Conducerea Ministerului nostru.
MI
Unitatea 0958 Haţeg
Mapa Anexă cuprinzînd materiale informative furnizate de :
INFORMATOR „DANIEL ŞTEFAN” (nume conspirativ)
Deschisă la data de 30.05.1980 nr. 15.297
Închisă la data de 14.04.1982
Arhivă ne. 15217
R 983/2
f. 1

OPISUL materialelor informative furnizate de informatorul „Daniel Ştefan”
La cine se referă nota informativă Data furnizării N/OD de exploatare
Magda Nemeth 1.06.1979 Mapă de element D.P.
Lazăr Ioan 28.09.1979 #
Ton Iosif 26.04.1980 #
John Hopper 28.05.1980 #
Călătorie S.U.A. + Elveţia
Activitate + legături 6.09.1980 D.I; S.I.
Ţon Iosif 19.09.1980 D.I.; Cond. I.J.Hd.;S.I.
Aspecte cult baptist 1.11.1980 D.I.; S.I.-în copie
Donald Kazer 29.11.1980 Cond. I.J.Hd. S.I.; D.I.
Comunitatea Baptistă Braşov 26.01.1981 D.I.; S.I.; I.J.Oradea (Bihor)
Balizu John 7.02.1981 S.I.
Adunare electivă Braşov 6.03.1981
BOA WETTENS 14.03.1981 D.I.; S.I.; Cond. Sec.
Ţon Iosif 14.03.1981 D.I.; S.I.; I.J.Hd.
Martin şi Bob 15.05.1981 D.I.; S.I.
Călătorie în ţările occidentale 2.11.1981 F.I.; Cond. Sec. Jud.; S.I.
Elisei – Braşov 2.02.1982 D.I. – S.I.
Jack Gambil + Tom + Don Kayer 9.02.1982 D.I. – S.I.
f.2
M.I
Insp . Jud. Hd
Sec. Oraş Haţeg
Primit: cpt. Ilioni Petru
Informator: „David Ştefan”
Data: 2.02.1982
Notă informativă
În legătură cu credinciosul baptist Elisei …. din Braşov informez următoarele:
– nu îi cunosc numele de familie
– l-am cunoscut cu mai mulţi ani în urmă în biserica baptistă din Braşov cu ocazia conferinţelor de orientare ale comunităţii la care participam.
– l-am întâlnit ultima dată la biserica baptistă din Hunedoara în septembrie 1980, cu ocazia întrunirii unui grup mai mare de tineri baptişti de la diferite biserici din ţară.
Acea întrunire s-a ţinut cu consimţământul meu şi sub directa mea supreaveghere. Sîmbăta seara am ţinut cu aceşti tineri un studiu biblic din I Tesaloniceni cap. 1, iar duminecă o parte din aceşti tineri au participat cu cântări şi poezii creştine la serviciul divin.-
– Cu acea ocazie am înţeles că tînărul Elisei… e un lider neoficial al acestor tineri şi l-am luat cu mine la amvon atît sîmbătă cît şi duminecă ca să predice.
– Cu această ocazie am discutat cu el şi cu alţi tineri despre întrunirile lor deoarece am fost şi sunt interesat în problemele tinerilor din bisericile baptiste.
– Aceşti tineri s-au bucurat văzînd că le-am acordat sprijin şi că doresc să le cunosc problemele.
f.3
– Pe tînărul Elisei de la Braşov nu l-am mai întîlnit de atunci.
– Acea întrunire s-a desfăşurat în cadru legal şi a principiilor noastre de credinţă.
– Am aflat după aceea că la următoarele întruniri au apărut printre aceşti tineri şi unii din membrii rămaşi în ţară ai comitetului ALRC şi că mulţi din aceşti tineri au început să-şi depună cereri de emigrare.
Consider că s-a ajuns la situaţia aceasta pentru că în mod oficial conducerea cultului nu a permis nici o formă de muncă organizată cu tinerii la nivelul de cult în timp ce la toate congresele internaţionale ale tineretului din cadrul Federaţiei Baptiste Europene şi Alianţei Mondiale Baptiste, pastorul Ţunea Ioachim este reprezentantul tineretului Baptist din România.
– De cînd au luat fiinţă aceste întîlniri neoficiale ale tinerilor, majoritatea pastorilor au ezitat să ia vre-o iniţiativă şi au adoptat mai degrabă o poziţie critică ca să fie la unison cu conducerea Uniunii.
– În situaţia aceasta tînărul Elisei de la Braşov a ajuns liderul acestor tineri pe calea selecţiei naturale.
– Pentru o rezolvare pozitivă a problemei create cred că ar trebui să se ţină seama de necesităţile lor. Ca tineri creştini aceştia, periodic au nevoie de crearea unor ocazii în care să-şi petreacă timpul liber în compania altor tineri creştini, manifestîndu-se în conformitate cu credinţa lor.
Ei au nevoie să se cunoască şi pentru scopul găsirii unui partener în vederea căsătoriei.
f.4 Dacă aceste necesităţi fireştiale acestor tineri vor fi întîmpinate cu interdicţii categorice din partea conducerii cultului şi autorităţilor de stat efectul ca fi accentuarea atitudinii de neîncredere şi nesupunere faţă de conducătorii lor spirituali din cadrul Cultului şi sporirea numărului celor ce vor vedea un ultim refugiu în emigrare.
Pe lîngă aceasta ei se vor întruni în mod secreta şi necontrolat şi în aceste ape tulburi vor pescui uniele persoane de care nu ducem lipsă şi care vor semăna în minţile lor învăţături nebaptiste şi nepatriotice.
Consider că acceptîndu-se o metodă de lucru oficială cu aceşti tineri sub directa supravehgere şi îndrumare a unor pastori verificaţi care să se bucure şi de simpatia şi credit în ochii lor, energia şi elanul lor tineresc ar putea fi canalizate în scopul constructiv al societăţii noastre şi numărul celor care cer emigrarea s-ar reduce la minimum.
2 febr. 1982
Daniel Ştefan
N.O. Nota a fost furnizată la solicitarea organelor noastre şi se referă la activitatea baptistului Elisei din Braşov şi la unele acţiuni cu tendinţe anarhice ale tinerilor baptişti, sub conducerea acestuia.
La întîlnire a participat şi nr. Petcu D., şeful S.I., procedîndu-se la un instructaj complet, inclusiv linia de conduită a sursei şi combaterea acţiunilor cu tendinţe de depăşire a cadrului legal din partea lui Elisei.
A fost instruit şi în scopul cunoaşterii activităţii emisarului american Don Gayer sosit la Mediaş cu alţi 2 emisari şi care intenţionează să viziteze şi bisericile din judeţ.
Nota în copie la S.I. şi D.I ss. Cpt. Ilioni

f.5
M.I
Insp . Jud. Hd
Sec. Oraş Haţeg
Primit: cpt. Ilioni Petru
Informator: „David Ştefan”
Data: 6.03. 1981
Locul: Deva
Notă informativă

Vă informez că în data de 19 februarie a.c. a avut loc la sediul Comunităţii Baptiste din Braşov Adunarea Generală electivă a Comunităţii. Au fost prezenţi 144 delegaţi ai bisericilor de pe raza Comunităţii, inclusiv pastorii.
Din partea Departamentului Cultelor au participat dir. Sorin Iulian, insp. Gen. Cîrstoiu Gheorghe şi insp. Jud. Braşov Dulner Eugen.
Preşedintele comunităţii şi al Cultului, Mara Cornel a numit o comisie de propuneri formată din cinci membri care să-l propună pe dînsul şi pe cei doriţi de dînsul. Eu şi alţi pastori am propus ca Comisia de propuneri să fie alcătuită din toţi pastorii, lucru pe care dînsul nu la acceptat.
Din cei cinci membri ai comisiei doi au fost maghiari – pastorul Vöş Grigore şi Coryä Alexandru, iar în noul comitet al Comunităţii din cinci membri ai Comitetului Executiv doi sutn maghiari Vöş Grigore, vicepreşedinte şi Culcsar Alexandru secretar, deşi populaţia în Comunitate este de aproape 10000 membri români şi 500 maghiari.
În cadrul Adunării Generale au avut loc multe ilegalităţi ca de exemplu: din cei care au venit ca simpli asistenţi [f. 6] au fost introduşi în sală unii pe care preşedintele Mara a anunţat că îi vor da votul, deşi nu erau delegaţi aleşi au unei biserici.
– Pe delegatul Pop Augustin ales de Biserica Bapt. Din Braşov şi membru în comitetul acestei biserici, preşedintele Mara Cornel care este şi pastorul acestei biserici nu l-a acceptat în sală ca delegat, doar la balconul bisericii între invitaţi. Aceasta s-a întîmplat pt. că Pop Augustin a luat atitudine în Comitetul Bsericii faţă de situaţia din familia pastorului Mara.
– Cînd unii delegaţi au cerut să nu conducă dînsul şedinţa ci să aleagă un prezidiu de zi şi cînd s-a pus la vot această propunere, mulţi din delegaţii care au sesizat că voturile s-au inversat, aceasta cunoscîndu-se după numărul de mîini ridicare.
– Mulţi din delegaţi care au luat cuvîntul şi nu au vorbit pe locul preşedintelui Mara au fost opriţi, iar altora nu li s-a dat deloc cuvîntul.
– Deşi pastorul Mara Cornel nu a întrunit majoritatea de (jumătate plus unul) voturi la primul scrutin cînd la avut pe pastorul Ciocan Ioan ca „Contracandidat” [f. 7] s-a pus şa vot şi a doua oară, încercînd să-i oblige pe delegaţi să-l voteze.
– Mulţi delegaţi au cerut să mă pună pe mine contracandidat alături de dînsul, dar a refuzat categoric, spunînd că Departamentul Cultelor nu mă va recunoaşte. Eu am rugat pe onoraţii reprezentanţi ai Departamentului Cultelor dacă împotriva mea ca cetăţean au ceva de obiectat, dar dînşii nu au spus nimic.
Marea majoritate a delegaţilor au plecat de acolo profund indignaţi şi nemulţumiţi.
– Delegaţii la Congres şi membrii pentru Comitetul Uniunii nu au fost aleşi de adunarea generală, urmînd să fie aleşi de noul Comitet ales.
– Deşi pastorul Mara Cornel a putut să vadă în mod clar că poporul nu-l mai vrea (căzînd la vot de două ori) am auzit că intenţionează să ocupe unul din cele două locuri care Comunitatea Braşov le are în Comitetul Uniunii.
– Acelaşi lucru intenţionează să-l facă şi secretarul general Bărbătei Paul la Comunitatea Cluj.
– Pastorul Iosif Ţon a afirmat că dacă aşa se cor întîmpla lucrurile se vor găsi f.8 cincizeci de delegaţi în Congres care să-i aleagă pe aceşti oameni, acel Congres va fi contestat şi toate ziarele creştine din lume vor da în vileag aceste ilegalităţi din cadrul Uniunii Baptiste din România, cu menţiunea că toate s-au făcut cu sprijinul Departamentului Cultelor.
Nu s-a stabilit încă data precisă a desfăşurării Congresului şi s-ar părea că există în intenţia actualei conduceri să-l amîne încă un an, ceea ce le-ar asigura ieşirea la pensie în condiţii avantajoase, fiind vorba de Mara Cornel.
Vă informez că în seara zilei de 06. 03 Biserica Baptistă din Haţeg va primi vizita pastorului Suedez Bun care este şi preşedintele pastorilor din Suedia, care soseşte de la Mediaş cu trenul şi va fi cazat la hanul Bucura, urmînd ca a doua zi să plece spre Alba I.
06.03.1981
Daniel Ştefan

N.O. Nota a fost furnizată în urma sarcinilor trasate şi se referă la Adunarea generală electivă a Comunităţii baptiste Braşov, care a avut loc la data de 19.02.1981.
Informatorul va adopta o atitudine rezervată în viitor, inclusiv faţă de Conducerea Departamentului Cultului pe ţară.
Va semnala informaţii despre apariţia şi activitatea unor emisari cultici din străinătate, cît şi despre vizita preconizată de Ţon Iosif în zonă.
Nota în copie se va înainta Cond. Sec. Jud., S.I.
Cpt. Ilioni

f.10-11 nota cu privire la pastorul Ficuţ Liviu şi John Balizu din 07.02.1981
N.O. Nota a fost furnizată în urma sarcinilor trasate.
Pastorul Fiuţ Liviu va fi atenţionat şi i se va lua notă de convorbiri şi privind situaţia sa cu studentul străin Balizu John
Prin S.I. – se va comunica şi Inspectorului Cultelor ptr. a-l atenţiona pe Ficuţ.
Cu această ocazie informatorul a fost instruit ptr. a nu insista în boicotarea lui Mara Cornel şi Pavel Bărbătei şi a avea o atitudine temperată
Cpt. Ilioni

f.12-13 Nota din 26.01.1981
loc: Deva, casa „Elba”

Nota ref. Memoriu din luna dec al pastori si delegati ai Com Brasov prin care se cere mutarea sediului comunităţii la Alba Iulia şi discutarea calităţii de conducător spiritual al past. Mara Cornel, retragere din fcţ dat. fapt despărţit de soţie.

„În completare vă relatez că în data de 08. ian. 1981 fiind în vizită la Oradea unde am predicat în biserica păstorită de Iosif Ţon, în familia acestuia i-am cunoscut pe cetăţenii britanici Bill Sencer, ziarist la ziarul creştin the Evanghelism Today (Evanghelismul astăzi) şi pe evanghelistul Dick…. Am primit şi eu un exemplar din ziarul amintit unde pe prima pagină era scris cu litere mari titlul unui articol despre România intitulat „Gîndire pozitivă despre România de Iosif Ţon.” Acest titlu se afla sub fotografia care acest ziarist a luat-o pastorului Ţon în 1977 la Ploieşti, în faţa Casei de rugăciune, după cutremur (deoarece nu avea altă fotografie) Ambii au predicat cîteva seri la Oradea şi la Cluj
Daniel Ştefan

N.O. Nota a fost furnizată în baza sarcinilor trasate ulterior şi punctează unele momente mai importante din activitatea conducerii cultice baptiste,atmosfera şi orientările premergătoare alegerilor şi congresului baptist.
Informatorul a fost trimis la Ţon Iosif la Oradea sub pretextul de a stabili conţinutul memoriului adresat de Ţon – Conduceriii de stat – şi modul de rezolvare, ocazie cu care vor fi folosite mijl. Speciale de verificare în cooperare cu I.J. Bihor —–
Nota în copie la S.I. I.J.Bihor si D.I,
Cpt. Iloni

f.18-19 nota din 1.11.1980 ref la conf orientare Com Braşov
f.19 …Referitor la pastorul Sfîrlea care a rămas în S.U.A. vă informez că din cele auzite de mine ar fi fost ales pastor la biserica Română Baptistă din Detroit în locul lui Olah Liviu care s-a mutat în Texas.

Notă
Cu această ocazie informatorul „Daniel Ştefan” a mai informat vebal următoarele:
Soţia preşedintelui Cultului baptist pe ţară Mara, cu ocazia excursiei la rude în S.U.A., din vara acestui an, a rămas definitiv în S.U.A. Informatorul s-a întîlnit cu ea în S.U.A., cu ocazia excursiei efectuate, prilej cu care soţia acestuia s-a plîns de mara Cornel că a brutalizat-o, s-a purtat foarte urît cu ea, şi a avut relaţii extraconjugale, motive care au determinat-o să rămână în S.U.A. Mara Cornel a propus să o excludă din comunitate în urma rămînerii în S.U.A. Informatorul nostru a avut o discuţie cu Mara Cornel prin care îi aduce la cunoştinţă cele discutate cu soţia sa în America şi că el nu are dreptate, sfătuindu-l să o recheme din America, fiindcă este şi bolnavă şi să o întreţină. Astfel s.a declanşat un conflict între Mara cornel şi Dugulescu Petru. Mara îl acuză pe Dugulescu că îl calomniază, avînd în vedere şi cauzele acestuia de a fi ales secretar general al Cultului, lucru cu care Mara nu este de acord.
În data de 22.10.1980, Mara a convocat Comitetul Executiv al Comunităţii Baptiste Braşov, în care a supus dezbaterii „acuzaţiile” aduse de Dugulescu P., învinuindu-l de calomniere, solicitînd ca acesta să-şi ceară scuze de la Mara Cornel. Dugulescu nu a acceptat, susţinînd că are dreptate, venind cu probe şi martori, şi a refuzat să participe la această şedinţă. Se aşteaptă la o sancţiune administrativă dictată de Mara Cornel, probabil şi de transferare a sa în altă Comunitate, lucru pe care Dugulescu P nu-l acceptă.
Infrmatorul va informa în continuare referitor la evoluţia acestui conflict, precum şi cu alte frămîntări în cadrul cultului şi a conducerii, premergătoare alegerilor şi a congresului baptist.
Cu ocazia vizitei preconizate de Ţon Iosif va aborda cu acesta în discuţii probleme legate de situaţia existentă în prezent în conducerea cultului, conflictul cu Mara Cornel, şansele sale de a fi ales secretar general, alte opinii şi poziţia lui Ţon Iosif.

f.22
M.I
Insp . Jud. Hd
Sec. Oraş Haţeg
Primit: cpt. Ilioni Petru
Informator: „David Ştefan”
Data: 19.09. 1980

Notă informativă
Sîmbătă 18 august după întoarcerea mea din SUA am fost căutat la telefon de către numitul IOSIF TON din Oradea care m-a întrebat despre călătoria mea şi mi-a spus că miercuri 20 august doreşte să-mi facă o vizită la Haţeg deoarece mai are şi alte treburi la Deva şi în alte părţi şi va veni cu maşina împreună cu soţia.
Miercuri 20 august în jurul orei 20 m-a anunşat telefonic că se află în Deva la fam. Gheorghiţă Nicolae şi că peste aproximativ o oră va fi în Haţeg. Au venit însoţiţi de numitul Vuc petru din Oradea care a condus maşina lui Iosif Ţon.
În timpul cinei şi după cină am purtat discuţii în legătură cu vizita care a făcut-o el şi eu în SUA, despre cunoştinţe comune şi impresii personale de călătorie.
El a fost interesat să afle care a fost ecoul predicilor lui în bisericile româneşti şi americane.
I-am spus că în Biserica Grace Community Church sin oraşul Tempe, Arizona (singura biserică americană în care am predicat amîndoi) impresiile pe care le-am lăsat sunt pozitive, dar baptiştii români din America sunt împărţiţi în părerile lor cu privire la dînsul. Foarte mulţi îl suspectează şi ciar îl acuză că „a dat mîna cu comuniştii şi că e agentu securităţii române”.
I-am spus că Popescu Aurel mi-a spus că a fost întrebat de F.B.I. dacă Ţon Iosif e spion comunist sau nu, şi că Popescu a răspuns că nu crede că este spion , dar că e un om instabil. I-am spus însă că în timp ce eram în Elveţia la Seminarul Internaţional din Ruschlikon o colegă din Anglia mi-a dat să citesc un articol pozitiv despre dînsul în ziarul „Baptist Times” intitulat „Un campion al libertăţii religioase în România”. Articolul era însoţit de o fotografie a dînsului în faţa intrării colegiului care dînsul l-a absolvit la Oxford şi pe porţile căruia a intrat cu zece ani în urmă spunea autorul articolului.
f.22vs.
În articol scria despre lucrările (broşurile) care Iosif Ţon le-a scris în apărarea creştinilor din România „cine îşi va pierde viaţa” şi „manifestul creştin” şi despre drepturile care baptiştii le-au pierdut în ultimii ani în România datorită conducătorilor compromişi ai Uniunii noastre, dar drepturile care au fost redobîndite după întoarcerea lui Iosif Ţon de la Oxford în 1973 după ce 50 de pastori baptişti în urma prime ilucrări a lui Ţoon Iosif, au adresat un memoriu preşedintelui Nicolae Ceauşescu.
Dînsul mi-a mărturisit că nu ştie nimic despre acest articol şi că nu l-a citit dar e plăcut surprins să afle.
Dimineaţa în timpul micului dejun am discutat despre problema alegerilor şi a Congresului cultului nostru care trebuie să aibe loc în curînd. M-a întrebat dacă pastorul Mara cornel, în prezent preşedintele cultului, are şansă să mai fie ales de Conges preşedinte al Cultului. Eu i-am răspuns că mai mult decît probabil chiar sigur că nu va mai fi ales nimic.
M-a mai întrebat despre pastorul Iachim Ţunea , dacă în prezent este consilierul cu relaţii externe, dacă are şanse să fie promovat din nou în conducerea Uniunii unde pentru mai mulţi ani a deţinut funcţia de secretar general I-am răspuns că cei din Comunitatea Bucureşti pe care îi cunosc foarte bine sînt hotărîţi să nu-l mai aleagă şi că în genereal în ţară nu se bucură de popularitate ci la adresa lui se poartă numai discuţii negative, iar în SUA şi mai rău: baptiştiii români în masă nici nu vor să audă numele lui, iar F.B.I. îl are înregistrat ca spion comunist şi în repetate rînduri i-a refuzat viza de intrare în SUA.
La fel sînt cotaţi în prezent în America şi pastorul Mara Cornel preşedintele cultului şi avocatul Pavel Bărbătei secretarul general.
I-am mai spus pastorului Iosif Ţon că deşi eu personal îl simpatizez pe Ţunea Ioachim nu aşi accepta să merg într-o delegaţie din care să facă parte şi el în SUA deoarece asta ar însemna un compromis sigur acolo.
Printre altele i-am spus că înainte şi mai ales după întoarcerea mea din SUA, am auzit printre pastorii şi credincioşii baptişti din ţară tot mai multe voci care susţin că eu să fiu ales secretar general. I-am mai spus că personal nu doresc această funcţie pentrucă o consider extrem de dificilă, dar conform convingerilor mele religioase, dacă voi avea convingerea că aceasta este voia lui Dumnezeu, nu moi da înapoi. Dînsul mi-a spus că am f.23 toate şansele să fiu ales în această funcţie.
După ce am făcut o scurtă vizită familiei Simedroni Gheorghe, dînşii au plecat cu maşina spre Oradea.
La afirmaţiile mele în legătură cu cele spuse de Popescu Aurel cu că Ţon este suspicionat de legături cu securitatea şi că F.B.I. ar fi întrebat dacă este spion comunist, Ţon n-a făcut nici o referire expresă de aprobare sau respingere a acestei afirmaţii afirmînd însă că „pe Popescu îl cunosc şi nu încerc să-l schimb, dar el nu vrea să înţeleagă că nu putem sta tot timpul pe poziţie de luptă şi că acum a venit vremea negocierilor”. 19.09.1980

Daniel Ştefan

Nota ofiţerului
Nota a fost furnizată în urma sarcinilor trasate şi se referă la vizita făcută de Ton Iosif , predicator baptist din Oradea din atenţia Dir. I , sursei noastre „Daniel Ştefan.”
Informatorul a fost instruit pentru a ne semnala orice aspecte de interes în legătură cu alegerile şi viitorul Congres al Cultului Baptist, opiniile alegătorilor delegaţi, demersurile care se fac, acţiuni pe linia cultului.

R 983/1
f.1
Ministerul de Interne
Sec. Oraş Haţeg
Nr. 00195 226/13.04.1982
Raport cu propuneri de excludere din reţeaua informativă a informatorului „Daniel Ştefan”

Numitul Dugulescu Petru a fost recrutat în calitate de informator al organelor de securitate la data de 29.05.1980 – Deşi a furnizat mai multe materiale informative pe parcursul colaborării a manifestat reţineri şi nesinceritate evitînd să semnaleze aspecte deosebite de interes major pentru organele de securitate, cu toate că s-a insistat asupra acestui aspect în activitatea de instruire şi dirijare. A continuat să ascundă aspecte din preocupările sale şi ale emisarilor străini cu care a intrat în contact adoptînd o poziţie duplicitară…

Publicitate

4 comentarii to “Dosarul de informator si agent al Securitatii al ex-deputatului pastor baptist Petru Dugulescu”

  1. Interesant… parcă e o lume de roman născut din hiper-realitate…Revenind la actualitatea de dincolo de jocul nefiresc, propun o dezbatere.Iată de unde puteţi descărca şi discuta cele trei proiecte propuse pentru dezbatere de către ministerul învăţământului:Lege privind Statutul Personalului Didactic (proiect aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007) Articol nou Legea Învăţământului Superior (proiect aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007) Articol nou Legea Învăţământului Preuniversitar (proiect de lege aflat în dezbatere publică începând cu data de 17 decembrie 2007) meiproiect.forumotion.com/index.htm AICI este locul de dezbatere.

  2. Se pare ca scoaterea la iveala a dosarului de informator l-a ucis pe pastorul Petru Dugulescu. Aseara, 03,01.2008, la ora 20.30, pastorul a decedat in urma unui atac cerebral. Supararea sa a a fost sporita de aparitia povestii intr-un saptamanal din Timisoara. Dumnezeu Sa-l ierte!

  3. si ce mare lucru spunea sau „raporta” asa cum va place la unii sa spuneti? Chiar la sfarsit chiar securitatea a scris: „R 983/1f.1Ministerul de InterneSec. Oraş HaţegNr. 00195 226/13.04.1982Raport cu propuneri de excludere din reţeaua informativă a informatorului „Daniel Ştefan”Numitul Dugulescu Petru a fost recrutat în calitate de informator al organelor de securitate la data de 29.05.1980 – Deşi a furnizat mai multe materiale informative pe parcursul colaborării a manifestat reţineri şi nesinceritate evitînd să semnaleze aspecte deosebite de interes major pentru organele de securitate, cu toate că s-a insistat asupra acestui aspect în activitatea de instruire şi dirijare. A continuat să ascundă aspecte din preocupările sale şi ale emisarilor străini cu care a intrat în contact adoptînd o poziţie duplicitară…”Nu vedeti ca doar a spus chestii generale la Securitate si l-au abandonat?

  4. Scoaterea sa din retea”, prezentata aici, este doar o noua „legendare” a agentului „Daniel” – America sa stea linistita, „Daniel” nu mai informeaza si chiar cand a facut-o „nici macar nu a turnat cum trebuie”…

    Pentru cine are ceva intre urechi ; ce „naste din [aceasta] pisica, soareci manca” chiar si dupa 1989

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: