Archive for ianuarie 26th, 2008

ianuarie 26, 2008

Scolile incalecate de popime. Un studiu

“Prezenţa religioasă în şcolile publice din România încalcă caracterul laic al învăţămîntului public şi nu respectă principiul non-discriminării şi al egalităţii de şanse. În şcolile publice s-au amenajat şi construit laboratoare de religie, locuri de rugăciune, capele sau chiar biserici. Capelele, laboratoarele de religie, simbolurile religioase, ritualurile, sînt rareori ecumenice, fiind cel mai adesea apanajul exclusiv al cultului majoritar, cel mai adesea cel ortodox, chiar şi în acele cazuri în care şcoala respectivă este pluriconfesională, iar elevii aparţin mai multor culte.
Numărul capelelor şi lăcaşelor de cult nu este cunoscut la nivelul MEC, ceea ce denotă caracterul haotic şi netransparent al construirii lor. Simbolurile religioase, în special cele ortodoxe, sînt expuse în fiecare clasă, în spaţiile administrative şi în toate spaţiile comune din marea majoritate a şcolilor publice. Minorităţile religioase sînt tratate ca marginale şi nu se bucură, din perspectiva predării şi a prezenţei simbolice în şcoală, decît de cote infime. Nesocotirea drepturilor şi discriminarea celor neafiliaţi religios sau necredincioşi este generalizată.”
Restul
http://www.proeuropa.ro/educatie.html