Archive for februarie 7th, 2008

februarie 7, 2008

Iubire cu forta

Mitropolitul Bartolomeu i-a trimis ministrului Educaţiei o scrisoare deschisă cu privire la predarea religiei în şcoală. O găsiţi mai jos.
Personal, sunt pentru facultativitate(suntem un stat laic!) şi o altfel de predare. Diferită de cea actuală, care favorizează prozelitismul pe bani publici. Pe formula istoriei religiilor. Voi? Merge iubirea cu forţa? Nu aduce a viol?

S C R I S O A R E D E S C H I S Ă

Domnului
CRISTIAN ADOMNIŢEI
Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Stimate Domnule Ministru,
Constat cu surprindere că noul Proiect al Legii Învăţământului din România, prin articolul 10(1), elimină religia ca obiect de studiu în ciclul liceal, cu toate consecinţele de rigoare, ceea ce reprezintă un regres faţă de Legea Învăţământului din 1995, care prevedea în articolul 9 (1) că „planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun”.
Ca unul care a făcut parte din generaţia şi structura „Grupului de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii” (1990-1992), îmi iau permisiunea de a-mi reînnoi pledoaria pentru menţinerea religiei ca obiect de studiu obligatoriu în ciclul liceal, iar pentru aceasta nu voi aduce alte argumente decât pe cele invocate de noi în apelul „Religia în şcoală”, publicat în ziarul „România liberă” din 6 iulie 1991, al cărui ecou se regăseşte în Legea nr. 84 din 24 iulie 1995, care se dovedeşte şi astăzi, după 13 ani, tot atât de actual şi pe care, în consecinţă, vi-l prezint mai jos(
http://www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/main.htm).
Cu stimă,
†Bartolomeu V. Anania
Arhiepiscop şi Mitropolit