Archive for octombrie 6th, 2011

octombrie 6, 2011

Tomas Tranströmer, un Nobel nedemn de Nobel

Sunt sute de poeţi, numai în România, cu mult mai buni decât recentul laureat al premiului Nobel pentru literatură, Tomas Tranströmer.

E plat, fără vibraţie, în versurile pe care le-am „pescuit” la repezeală de pe net. Dacă asta-i Poezie de Nobel, atunci şi eu sunt specialist în fizică nucleară ori popă:

 Pietrele

 

Pietrele pe care le aruncăm, le aud

cum cad prin ani, limpezi ca lumina zilei.

În vale, faptele clipei, descumpănite,

galopează, strigând din

vârf de copac în vârf de copac, dar amuţesc

în aerul mai rarefiat decât cel al prezentului, şi alunecă,

precum rândunicile, din vârf de munte

în vârf de munte, până ce

dau de platourile cele mai depărtate,

de la hotarul fiinţei. Acolo

toate acţiunile noastre,

limpezi ca lumina zilei,

se prăbuşesc nu în abis,

ci în noi înşine.

 

Conexiune

 

Priveşte copacul cenuşiu. Cerul a curs

prin fibrele lui jos, în pământ –

un nor sfrijit e tot ce rămâne după ce

pământul a băut. Spaţiul cosmic furat

se învârteşte în împletitura de rădăcini, se răsuceşte

şi devine verdeaţă. – Scurtele clipe

de libertate urcă din noi, trec învolburate

prin sângele zeiţelor Parce şi o pornesc mai departe.

Espresso

Cafeaua neagră la un restaurant-grădină

cu scaune şi mese pestriţe ca insectele.

Distilări preţioase

umplute cu aceeaşi tărie ca Da şi Nu.

Ea este adusă din cafeneaua întunecoasă

şi se uită în soare fără să clipească.

În lumina zilei un punct de negru binefăcător

care se varsă repede într-un client livid.

E asemeni picăturilor de profunzime neagră

pe care uneori sufletul le distilatează

şi care dau un ghiont binefăcător: Pleacă!

Îndemn să deschizi ochii.

 

 

Case suedeze răzleţe

 

O învălmăşeală de brazi negri

şi de raze de lună fumegânde.

Aici zace afundată coliba

şi nu e nici un semn de viaţă,

până ce roua dimineţii murmură

şi un bătrân deschide,

– cu mâna tremurătoare –

fereastra, eliberând o bufniţă.

Şi în depărtare

noua casă fumegă,

pe colţul cearşafului întins la uscat

fâlfâie un fluture,

în mijlocul unei păduri în agonie

unde putreziciunea citeşte

cu ochelari de sevă

protocolul cariilor din scoarţă.

Vară cu ploi aurii

sau cu un nor răzleţ de furtună

deasupra unui câine care latră.

Sămânţa tropăie în pământ.

Voci agitate, chipuri

zboară pe firele de telefon

cu aripi pipernicite şi iuţi

peste mlaştinile kilometrice.

Casa aşezată pe un ostrov al râului

îşi cloceşte temeliile.

Fum perpetuu – ard

hârtiile secrete ale pădurii.

Ploaia dă târcoale pe cer.

Lumina şerpuieşte pe râu.

Pe povârniş alte case veghează

boii albi ai cascadei.

O toamnă cu ceată de grauri

care ţine zorile în şah.

Oamenii se mişcă rigid

în teatrul de lumină al lămpilor.

Lăsaţi-i să-şi simtă în linişte

aripile ascunse

şi energia lui Dumnezeu

învăluită în întuneric.

 

 

Allegro

 

Cânt Haydn după o zi neagră

şi simt căldura simplă în mâini.

Clapele vor. Ciocănele blânde bat.

Rezonanţa verde, vivace şi calmă.

Rezonanţa spune că există libertate,

că există cineva care nu plăteşte tribut împăratului.

Îmi vâr mâinile în buzunarele-mi haydniene

şi îl imit pe cel ce priveşte lumea cu seninătate.

Înalţ steagul haydnian – semn că:

„Nu ne predăm. Dar vrem pace.”

Muzica este o casă de sticlă pe panta

unde pietre galopează, pietre se rostogolesc.

Şi pietrele străbat sticla,

dar fiecare geam rămâne intact.

 

Traducere

Dan Shafran