Archive for ‘angela repanovici’

martie 7, 2008

Filmul indecent cu profesoara universitara Angela Repanovici din Brasov

Filmuletul a fost postat pe youtube (retras ulterior) şi a fost prezentat si pe Realitatea TV. Cei care doresc sa vada lenjeria intima a profesoarei sa dea click http://uk.youtube.com/watch?v=yB6xsojeTzw

C.V. Angela Repanovici, de pe site-ul locului ei de munca:

N. 23 mai 1965, Braşov
Preşedintele Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (2006 – )
Director al Bibliotecii Universităţii „Transilvania” din Braşov (2001 – )
Absolventă a Facultăţii de Mecanică, Universitatea „Transilvania” din Braşov (1988)
Profesor universitar, Facultatea de Inginerie Mecanică, Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică, şi Facultatea de Litere, specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, Universitatea „Transilvania” din Braşov (din 2005, coordonator, specializarea Ştiinţa Informării şi Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere, IDD)
Doctor în ştiinţe tehnice (1999)
Formator programe Leonardo da Vinci – RO/2004/91017/EX (2004) şi RO/2005/95006/EX (2006)
Iniţiator şi organizator al Conferinţelor Internaţionale în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţei
Informării BIBLIO-BRAŞOV (2002- )
Membru al Consiliului Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ (2006- )
Membru al Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământ-România (ABIR)
Membru al ABIR, EAHIL (European Association for Health Information and Libraries), AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România), AER (Asociaţia Editorilor din România), (SRMTA ( Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată), ABI ( American Biografical Institute), SROMECA ( Societatea Română de Mecatronică)
Membru al colegiului de redacţie al Bulletin of Transilvania University of Braşov, Series A (ISSN 1223-964X)
Autor: Cărţi, articole şi cursuri universitare în domeniul tehnic şi în domeniul biblioteconomiei publicate în ţară şi străinătate
Comunicări susţinute în cadrul unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.
1 brevet de invenţie
Cărţi în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţelor informării publicate în perioada 2001-2006:
GARNES, Kari; LANDOY, Ane; REPANOVICI, Angela. Aspects of the Digital Library. Laksevag: Alvheim & Eide Akademisk Forlag, 2006. ISBN 82-90359-76-4
REPANOVICI, Angela; BARNA, Andrei. Exploatation des ressources informationelles dans la societe du savoir. Chişinău: Editura U.T.M., 2006. ISBN 978-9975-9853-8-3
REPANOVICI, Angela; MAILAT, Gabriela; POP, Corina; LATEŞ, Magdalena. Catalog carte veche şi rară la Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov. Editura Universităţii „Transilvania”, 2005.760 p. ISBN 973-635-494-6.
REPANOVICI, A.; LATEŞ, M. Tehnici de documentare tradiţională. Aplicaţii în mecanica fină. Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2003, ISBN 973-635-128-9
RADU, M.; REPANOVICI, A. O istorie a tiparului şi a tipăriturilor. Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2002, ISBN 973-635-084-3
REPANOVICI, A. Documentation technics, vol.2: New technology of communication and information. Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2002, ISBN 973-635-055-X, vol.2 ISBN 973-635-057-6
REPANOVICI, A. Documentation technics, vol.1: Traditional Documentation. Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2002, ISBN 973-635-055-X, vol.1 ISBN 973-635-056-8
REPANOVICI, A. Informaţia ştiinţifică. Tehnici de documentare. Editura INFOMARKET Braşov, 2000, ISBN 973-8204-04-6, 192 p.ALEXANDRU, C., REPANOVICI, A.. Bazele utilizării calculatoarelor, în inginerie, în biblioteconomie. Editura INFOMARKET, Braşov, 2000, ISBN 973-99827-1-9; 262 p.