Archive for ‘informatorul dan ciachir’

august 30, 2007

Turnătorii între ei

Dan Ciachir, dovedit ca informator al Securităţii, într-un material din “Ziua” de azi, execută genuflexiuni în faţa mitropolitului Bartolomeu Anania ca să candideze pentru funcţia de partriarh. Zice: “Sfânta noastră Biserică nu poate să rateze şansa de-a avea un întâistătător care să fie în aceeaşi măsură: călugăr (de la 19 ani), teolog – care a întocmit o nouă ediţie românească a Sfintei Scripturi -, ierarh cu experienţă, scriitor cu operă vastă şi substanţială, luptător anticomunist, fost deţinut politic, impecabil vorbitor de engleză, om înzestrat cu percepţia nuanţată a realităţii şi cu foarte mult umor… Aşa încât, Înalt Prea Sfinţia Voastră, trebuie să Vă răzgândiţi şi să Vă schimbaţi hotărârea. Într-un cuvânt: să… candidaţi.”
Din peltea lipseşte, cum altfel, amănuntul că şi Anania a fost informator.
Alexandru PETRIA