Archive for ‘Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România Raport de activitate’

martie 5, 2007

Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului în România
Direcţia Generală Investigaţii
Raport de activitate
(mai – decembrie 2006)
2
Cuprins
Introducere…………………………………………………………………………………3
Şantierul Arheologic Sighet …………………………………………………………4
Publicaţii …………………………………………………………………………………..5
Conferinţe şi seminarii ………………………………………………………………..6
Proiecte de cercetare în curs de derulare ……………………………………..8
Proiecte muzeale ……………………………………………………………………..19
Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului …………20
Parteneriate media …………………………………………………………………..21
Relaţii cu publicul ……………………………………………………………………..22
Anexa 1 Raport privind cercetările arheologice desfăşurate în cimitirul săracilor din
Sighet (Judeţul Maramureş) -campania din iulie 2006-……………………………………24
Anexa 2 Raport privind cercetările arheologice desfăşurate în cimitirul săracilor din
Sighet (Judeţul Maramureş) -campania din iulie 2006-…………………………………..33
Anexa 3 Lista participanţilor la săpăturile de la Sighet -campania 2006-……………..48
3
Introducere
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) a fost
înfiinţat la 21 decembrie 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 1724/2005 (publicată
în Monitorul Oficial nr. 1.195 din 30 decembrie 2005). IICCR are obligaţia, alături
de alte instituţii ale statului, să cerceteze crimele şi abuzurile comunismului.
Institutul este specializat în adunarea dovezilor care să probeze natura criminală a
regimului comunist, sub toate aspectele sale. În plus, elaborarea unor programe
educaţionale, având ca tematică prezentarea totalitarismului comunist, era absolut
necesară, iar IICCR şi-a propus să se implice în acest proces. De altfel, misiunea
Institutului este precizată foarte clar în Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea sa:
„investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi încălcărilor dreptu