Archive for ‘moartea patriarhului’

iulie 30, 2007

Dumnezeu să-l ierte pe Teoctist. Că are de ce.