Archive for ‘moartea patriarhului’

Iulie 30, 2007

Dumnezeu să-l ierte pe Teoctist. Că are de ce.

Anunțuri