Posts tagged ‘poem’

ianuarie 8, 2009

# # #

netulburat, într-o  alveolă a oraşului

încearcă  sintagme  umede


alexandru- îi strig-

alexandru…


de pe catarigele literelor

priveşte curcubeul, arar trecătorii;

şi iarna se lungeşte.


încearcă sintagme umede,

netulburat.


la fel cum orbul aşteptând bănuţul

de argint,

câteodată strada

din pagini îşi încarcă bateriile

noiembrie 25, 2008

# # #(I)

cântecele ehei! au început să se subţieze


notele

caută un port de rezonanţă

iar feminitatea

e un bandaj de umbre


dintr-o tăcere

se mută pionii,

teatrul de iarnă

şi

gata!

noiembrie 18, 2008

în această încăpere

se intră

– totdeauna- pe jos


sandalele şi osanalele

îngheaţă în dreptul uşii


scrisorile primite

la post-restant

modelează- modulează…?

iar minutul e un

liliac cu ochii deschişi


orbit de cer, de ger?

noiembrie 13, 2008

amprentă II

păşeşte în cămăruţa aparatului fotografic


vânturile îi vopsesc părul;

cu meticulozitate dansul măştilor curge


în cer s-a adâncit seara

şi mâna-i obosită


versurile lui developează

fotografiile tăcerii- e tot ce poate face;

cititorule mă crezi?